O projektu

Trije evropski partnerji (iz Slovenije, Nem?ije in Avstrije) so leta 2010 pri?eli s skupnim delom na projektu v okviru Grundtvigovega u?nega partnerstva. Cilj partrnerstva je bil, razviti koncept, s pomo?jo katerega bodo mlajši lahko podprli starejše pri uporabi web 2.0 tehnologije.

Starejši bi se morali nau?iti uporabljati internet z namenom, da sodelujejo v socialnih medmrežjih,spletnih dnevnikih ( blogih ), wikipediji ter pri digitalnih slikovnih in video aplikacijah. Na te?ajih, v okviru projekta, bodo samostojno izdelali digitalne izdelke (kot so Facebook profil, wikis) in predstavili svoje izkušnje v zvezi s tem.

Predstavnik države partnerice bo spisal svoj koncept delavnice in delavnico tudi izvedel. Po izvedbi delavnic, se bodo partnerji ponovno sre?ali, z namenom izmenjave pridobljenih izkušenj. Najpomembnejši rezultat partnerstva je skupni priro?nik smernic, ki je lahko v pomo? vsem organizacijam, ki se odlo?ajo za izvedbo podobnih delavnic. Vsi ostali izdelki so na voljo pod sekcijo »Informacije na temo«

 • Aktivnosti
  V tej sekciji lahko najdete podatke o naših izvedenih delavnicah in študijskih obiskih
 • Letak projekta
  Tukaj si lahko naložite naš letak projekta: Letak projekta
  (Želite naložiti letak? izvedba: desni klik na miški ->  shranite na želeno destinacijo)
 • Slike
  V tej sekciji lahko najdete slike naših udeležencev, naših študijskih obiskov in delavnic.
 • Kon?na ocena